radiostasjoner 

som sender Bluestrain og Jazz for alle !

Radio Hallingdal - fredag kl. 19.
Radio Os
- tirsdag kl 20- torsdag kl. 09 og lørdag kl 23.

 

Radio Toten - onsdag kl. 18 og søndag kl. 18.

Radio Folgefonn - lørdag kl. 01 og kl. 16. søndag kl. 01 og 16. 
 

Radio Modum - onsdag. kl. 21 og  søndag kl. 18.

Radio Sotra - tirsdag kl. 22 og mandag kl. 22.

P5Fosen- onsdag kl. 22.05, fredag kl. 23 og lørdag kl. 22.

Radio Trøndelag - tirsdag kl. 23, lørdag kl. 24 og søndag kl. 14.

Kanal 3 - nett- mandag kl. 09 - fredag kl. 09 og lørdag kl 09. Søndag kl. 12 og kl. 22 .

Radio Nordkapp- tirsdag kl.22.

Radio Kongsvinger - mandag kl. 23 og lørdag kl 01.

Radio Stryn - tirsdag kl. 20 og torsdag kl. 21.30.

Radio Nord-Norge - forskjellige dager og tider - se web